• .
  • .
  • .
  • .

Óvoda

 

Az óvoda házirendének megtekintéséhez kattintson ide!

 

Mohács Térségi ÁMK
Bári Tagóvodája
7711 Bár, Szabadság u. 23.
Tel/fax: 69/334-207
ovodabar@dravanet.hu

Intézményünk bemutatása
Az óvoda ma már egyetlen gyermekintézménye a falunak, alsó tagozatos iskolánk az alacsony gyermeklétszám miatt 2007-ben megszűnt.
Az óvoda egy gyermekcsoporttal és egy kis létszánú családi napközivel működik az 1993-ban átalakított, majd 2010-ben felújított modern, jól felszerelt épületben. Az intézménynek jelenleg 4 főállású dolgozója van, ebből 2 óvónői, 2 dajkai munkakör. A vegyes életkor lehetővé teszi a családias légkör megteremtését. Alapvető törekvésünk, hogy a gyermekek egészséges testi, szellemi, lelki fejlődésének és fejlesztésének lehetőségeit biztosítsuk.
Óvodánk a Tevékenységközpontú óvodai nevelés programja szerint dolgozik, emellett felvállaltuk a német nemzetiségi nevelés feladatait és a helyi hagyományok és szokások ápolását, ugyanis a község lakosságának több mint 50%-a német nemzetiségű.
Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk érkező gyermek jól érezze magát, szívesen jöjjön az intézménybe, szülei, pedig biztonságban tudják őt. A szülőkkel együttműködve szervezünk változatos programokat a gyerekek és a családok számára. Célunk, hogy az óvodáskor végére a gyerekek fejlett készségek és megfelelő képességek birtokában kezdjék meg iskolai életüket.
“Ha a gyermekek biztonságban érzik magukat,
Megtanulnak hittel élni.
Ha a gyermekek megerősítve élnek,
Megtanulják magukat szeretni.
Ha a gyermekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban!”
/Dorothy Law Holtz/

Óvodánk története
A községben 1948-ban létesült óvoda egy jó állapotú parasztházban, mely egy kitelepített család tulajdonából került államosításra. Ezt az épületet az évtizedek során többször felújították, átalakították a célnak megfelelően. Volt idő, amikor 50 gyerek járt az óvodába, mely egyetlen csoportot alkotott. A 70-es években csatolták az addig önálló napköziotthonos óvodát Dunaszekcsőhöz. A 80-as évek elején vezették be a német nemzetiségi nevelést, a jelenlévő nagy létszámú német ajkú lakosságra való tekintettel és az akkori törvényi változásoknak megfelelően. Az intézménynek a 80-as évek végéig önálló konyhája volt. Majd a helyi bölcsőde megszűnése után a meglévő épületet központi konyhává alakították, mely az óvoda, az iskola és az idősek étkeztetését biztosította.
Intézményünk 1991-től lett önálló, a rendszerváltás után egyre több fejlesztésre volt lehetőségünk.
Az új követelmények, a modernkor változásai, a község önállósodási törekvései lehetővé tették egy új korszerű, óvoda építését, mely a meglévő, használaton kívüli mozi épület átalakításával és átépíttetésével, mely 1993 novemberében készült el. A rendszerváltás után Bár község közigazgatási szempontból is önálló lett, így az első önkormányzat sikeres működésének, eredményének tekinthető az új óvoda megépíttetése. Az eredetileg 40 főt befogadni képes kétcsoportos óvoda a növekvő gyermeklétszámra való tekintettel épült, és néhány évig így is működött. 1997-től a gyermeklétszám csökkenése miatt már csak egy gyermekcsoport szervezésére volt lehetőség. Ezzel párhuzamosan az óvónői későbbiekben a dajkai létszámot is csökkenteni kellett.
2002-2003 táján már érezni lehetett gazdasági téren és az oktatáspolitikai változások is sugallták, hogy az intézmények önállósodási törekvései veszélybe kerülnek. Ezekben az években egyre inkább megkérdőjeleződik óvodánk hosszútávú sorsa, egyrészt mert tanévenkét már csak 11-13 gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodtunk, másrészt a törvényi és finanszírozási változások nem tették lehetővé az alacsony létszámú csoport működtetését. Új település koncepció kialakítását sürgette a kedvezőtlen helyzet. A képviselő-testület babarendeletet alkotott és a település terjeszkedési lehetőségeit vizsgálta, hogy fiatal családok letelepedését segítse községünkben. Sajnos ez kevés sikerrel járt, ezért más megoldást kellett keresni.
Óvodánk több átszervezésen ment keresztül az elmúlt évtizedek alatt.
Megindult az intézmények integrációja, megpróbáltuk megőrizni az önállóságunkat, de sajnos a gyermeklétszám csökkenése és a törvényi változások hatására óvodánk 2005-ben csatlakozni kényszerült egy nagyobb intézményhez. A Mohácsi Park Utcai Körzeti Óvodára esett a képviselő-testület választása a német nemzetiségi nyelvi nevelés miatt. Sok pozitív változást hozott a tagintézménnyé válás, nagyobb közösséghez tartozhattunk, megoszthattuk gondjainkat az új társakkal, tapasztalatot cserélhettünk. Fokozatosan kialakult a jó együttműködés a két intézmény között. Elsősorban a német nyelvi nevelésben és a Tevékenységközpontú nevelési program alkalmazásában találtunk szakmai partnereket, majd a kollektíva összekovácsolódása is megkezdődött. Tartalmas, sikeres 4 évet tudhatunk magunk mögött.
2007-ben az egyre csökkenő gyermeklétszámra való tekintettel indítottuk be a családi napközi szolgáltatást, mely a 3 év alatti gyermekek gondozását, nevelését, felügyeletét látja el.
2009-ben újabb átszervezésre került sor, melynek során a mohácsi iskolák és óvodák összefogására létrejött többcélú intézmény, az ÁMK tagjainak sorába léptünk.
2013-tól továbbra is a Mohács Térségi ÁMK Bári Tagóvodája néven szerepel, de a szakmai felügyeletét és munkáltatói jogkört Mohács, Rókus Óvoda látja el.
Jelenleg 20 gyermek jár óvodánkba, és 5 fővel működik a családi napközi, mely nemcsak a bári gyerekek számára biztosít nevelést, gondozást.
2013. július 1-jétől ismét változás következtt be az óvoda életében, átszervezés miatt a nevünk a következőképpen módosult:
Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Napközi Bári Tagóvodája

Bár, 2013. július 3.
Erős Istvánné
Tagintézmény-vezető