Bár Község Településrendezési Terve

Bár Helyi Építési Szabályzat ( HÉSZ )

Bár belterület Szabályozási Terv

Bár külterület Szabályozási Terv