A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR RENDKÍVÜLI BABAKÖTVÉNY VÁSÁRLÁSI ÉS START-ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA NYITÁSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT DUNASZEKCSŐN! 

Kitelepülés helye: Önkormányzati Hivatal (7712 Dunaszekcső, Kossuth u. 35.) Tanácsterme 

Ideje: 2020. szeptember 16. 9,30 óra 

Ismertető tájékoztató a babakötvényről és a startszámláról:
 


 

Kincstári Start-értékpapírszámla 

Tisztelt jelenlegi, illetve leendő Ügyfelünk! 

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt, a Kincstári Start-értékpapírszámlán történő megtakarítás előnyeiről és a számlanyitáshoz, valamint a számlavezetéshez kapcsolódó információkról. 

Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda elérhetősége: 

Baranya Megyei 

Számlavezetési és Értékkezelési Osztály információs vonalai: 

Telefon: (+36)72 421-400 

Fax: (+36) 72 421-406 

Levelezési cím:7621 Pécs, Apáca utca 6. 

  

Nyitvatartási idő: 

Hétfő                          8:00-16:00 

Kedd                          8:00-16:00 

Szerda                       8:00-18:00 

Csütörtök                  8:00-16:00 

Péntek                        8:00-14:00 

  

www.allamkincstar.gov.hu honlapon, illetve a WebKincstáron keresztül igénybe vehető kényelmi szolgáltatásaink: 

  

ü  Ügyfél-regisztráció – számlanyitás elősegítése 

ü  On-line időpontfoglalás szolgáltatás 

ü  Hírlevélre való feliratkozás 

  

Honlapok és további elérhetőségeink: www.allamkincstar.gov.hu 

www.allampapir.hu 

https://webkincstar.allamkincstar.gov.hu/ 

api.bar@allamkincstar.gov.hu 

  

Baranya Megyei Igazgatóság 

Állampénztári Iroda 

Számlavezetési és Értékkezelési Osztály 


 

Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás, Start-számla áthelyezés 

  

Személyes megjelenés szükséges a Kincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán és 

  • 2005. december 31. napja után született gyermekek esetében a szülő, vagy hozzátartozó személy-azonosságának (személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú gépjárművezetői engedély) és lakcímének igazolására szolgáló okmányok, továbbá a gyermek lakcímkártyájának bemutatása, a gyermek neve és személyazonosító adatainak közlése, adóazonosító jelének ismerete; 

  

  • 2006. január 1. napja előtt született gyermekek esetén a szülő vagy hozzátartozó és – a szülő egyetértő nyilatkozatával – a 16. életévét betöltött gyermek személyazonosságának és lakcímének igazolására szolgáló okmányok bemutatása, a gyermek neve és személyazonosító adatainak közlése, a gyermek lakcímkártyájának és eredeti adóigazolványának vagy azt igazoló hivatalos dokumentum bemutatása. 

(A Polgári Törvénykönyv szerint hozzátartozónak, illetve közeli hozzátartozónak minősül többek között a gyermek, szülő, nagyszülő, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér.) Ezen gyermekek számlájára a számlanyitást követő 30 napon belül legalább 25.000 forint befizetést kell teljesíteni. A 16. életévét betöltött gyermek számlanyitásához a szülő egyetértő nyilatkozata szükséges. 

  

  • Hozzátartozói számlanyitás esetén szükséges közölni a családi pótlékra jogosult szülő személyazonosító adatait és nyilatkozni a szerződésben a gyermekkel fennálló hozzátartozói kapcsolatról és arról, hogy a szülő jogosult a gyermek után családi pótlékra. 

  

Start-számla Kincstárhoz való áthelyezéséhez szükséges intézkedésekről, az áthelyezés esetleges következményeiről kérjen tájékoztatást a Start-számla jelenlegi számlavezetőjétől. 

  

A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő egyéb kérdésekben írásban kérhet felvilágosítást az alábbi címen: 

  

E-mail: baba@allamkincstar.gov.hu 

  

  

Életkezdési támogatás és Start-számla 

  

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény lehetővé teszi Start-számla nyitását bármely magyar állampolgárságú, Magyarországon lakóhellyel rendelkező gyermek számára, 18. életévének betöltéséig. A Start-számlán elhelyezett követelés illeték- és adómentes. 

  

A törvény értelmében az állam minden, az előbbi feltételeknek megfelelő 2005. december 31. napja után született gyermek számára egyszeri életkezdési támogatást – jelenleg 42.500,- forint – biztosít, amely a gyermek születését követően automatikusan a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) vezetett Kincstári letéti Start-számlán kerül elhelyezésre. 

  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek esetében a gyermek születését követő 7. évben a jelenleg hatályos törvényi szabályozás alapján 44.600,- forint, illetve a 14. évben ismét 44.600,- forint támogatás jár. 

  

A Kincstári letéti Start-számlán lévő összeg további befizetésekkel nem növelhető, erre a Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitása után van lehetőség. 

  

2006. január 1. napja előtt született gyermekek nem jogosultak az egyszeri életkezdési támogatás összegére, de számukra is nyitható Kincstári Start-értékpapírszámla, melyre befizetések teljesíthetők. 

  

Kincstári Start-értékpapírszámla nyitása és vezetése díjmentes. A korábban hitelintézeteknél vagy befektetési szolgáltatóknál megnyitott Start-számlák változatlan formában és kondíciók mellett fennmaradhatnak vagy szabadon áthelyezhetők a Kincstárhoz. Áthelyezés előtt mindenképpen érdeklődjön annak feltételeiről a jelenlegi számlavezetőnél. 

  

A természetes személyek általi befizetés összege után az állam évente további támogatást nyújt, mely a naptári évben befizetett összeg 10%-a, legfeljebb 6.000,- forint. 

  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint a nevelésbe vett gyermekek további állami támogatásra jogosultak, mely a naptári évben befizetett összeg 20%-a, legfeljebb 12.000,- forint. 

  

A települési önkormányzat – saját hatáskörében meghatározott feltételekkel – szintén befizethet a gyermek Kincstári Start-értékpapírszámlájára, de ezen összegeket illetően az állami támogatás nem érvényesül. 

  

Egy gyermek egyidejűleg csak egy Start-számlával rendelkezhet! 

  

Kincstári Start-értékpapírszámla és Babakötvény 

  

Speciálisan a Kincstári Start-értékpapírszámlára vásárolható Babakötvényegy olyan egyszerű és átlátható befektetési forma, amely a befektetési piacon kiemelkedő hozamot biztosít. 

A konstrukció lényegesen megkönnyíti a szülők és a hozzátartozók számára gyermekeik megtakarításainak kezelését. 

  

A Babakötvény legfőbb jellemzői 

  • 1 forintos alapcímletű; 
  • 19 éves futamidejű; 
  • Változó kamatozású, az éves kamatozás mértéke az előző év átlagos fogyasztói árindexe, növelve 3% kamatprémiummal; 
  • Kamatjóváírás az első sorozat – 2032/S – esetében minden év december 2. napján, a következő sorozatok esetében a kamatjóváírás minden év február 1. napján esedékes; 
  • A gyermek születési évéhez igazodó állampapír-sorozat, amely folyamatosan, a futamidő végéig megvásárolható; 
  • Automatikus befektetés lehetősége. Az esedékes kamat és a befizetések összege automatikusan, a gyermek születési évéhez igazodó sorozatú Babakötvénybe kerül befektetésre, tőkésítésre. 

  

A Babakötvény első sorozata kizárólag a 2014. január 31. napjáig született, a Kincstárnál Kincstári Start-értékpapírszámlával rendelkező gyermek javára vásárolható. A 2014. január 31. napja után született gyermekek részére a születési évükhöz igazodó, évente kibocsátásra kerülő 19 éves futamidejű Babakötvény vásárolható. 

  

A számlanyitás éve nem befolyásolja a gyermek részére megvásárolható Babakötvény kondícióit, hiszen az minden esetben a gyermek születési évéhez igazodik, függetlenül a számlanyitás időpontjától. 

  

A Babakötvény a számlatulajdonos 18. életéve betöltésének napján, de legkorábban a számlanyitástól számított 3. év elteltével váltható vissza. Visszavásárlás esetén a fiatal felnőtt részére a Kincstár a névértékkel és a felhalmozott kamatokkal növelt összeget fizeti ki, a jogszabályban meghatározott feltételek szerint. 

  

A 2013. december 1. napját megelőzően, a Kincstárnál vezetett Kincstári Start-értékpapírszámlán nyilvántartott, állampapír formájában meglévő követeléseket a szülők az adott állampapír lejáratáig megtarthatják, a lejáratot követően, valamint a futamidő közbeni kamatok vonatkozásában a követelés automatikusan a 2032/S sorozatú Babakötvénybe kerül befektetésre.