Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

6/2020.

Jegyzőkönyv

 

Készült a Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. június 23. napján 17 órás kezdettel a Bár, Erzsébet tér 3. szám alatt megtartott testületi ülésről.

 

Jelen vannak:

 

Jásper Gábor László                           polgármester

Takács Nagy Ferencné                       alpolgármester

Kaczur Sándor                                   képviselő

Tigelmann Csaba                               képviselő

Horváth János                                    képviselő

 

 1. Benedek Zoltán jegyző

Óbertné Hirsch Edit                          igazgatási ügyintéző

Balatoniné Schmidt Renáta               faluház vezető

 

Jásper Gábor László polgármester megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő az ülésen megjelent, így határozatképes. A polgármester a köszöntőt követően előterjeszti a napirendi pontot, melyet a testületi tagok az alábbiak szerint fogadnak el.

 

Napirendi pontok:

 

1.) Polgármesteri beszámoló a járványveszélyre tekintettel.

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

2.) 2019. évi zárszámadás, pénzügyi beszámoló.

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester/ Galambosi László pénzügyi előadó

 

3.) DRV pályázat

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

4.) Faluház beszámolója.

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester, Balatoniné Schmidt Renáta faluház vezető

 

5.) Facebook oldal.

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

6.) Fénymásolás

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

7.) Erzsébet tér 1 szám alatti önkormányzati ingatlan bérleti díjai.

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

 

8.) Az Erzsébet téri szelektív hulladékgyűjtő áthelyezése

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

9.) Falugondnok

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

10.) Padok kihelyezése.

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

11.) Sírhelymegváltás

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

12.) Önkormányzati telkek áttekintése.

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

13.) Vinet

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

14.) Csorba Győző Könyvtár beszámolója.

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

15.) Polgármesteri tisztség.

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

16.) Bérleti díj elmaradás

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

17.) Telek eladása.

Előterjesztő: dr. Benedek Zoltán jegyző

 

18.) Gyámügyi beszámoló.

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

19.) Többletfeladat megállapítása /zárt ülés/

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

20.) Kling Tímea foglalkoztatása /zárt ülés/

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

21.) Kérelmek /zárt ülés/

 

22.) Egyebek

 

Napirendi pont megtárgyalása:

 

 1. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a járványveszélyre tekintettel.

 

Jásper Gábor László: Igaz, hogy a testület folyamatosan kommunikált egymással a veszélyhelyzet alatt, de azért a jegyzőkönyv kedvéért pár mondatban összefoglalnám az elmúlt időszakot.

 

Hatósági házi karanténra kötelezett nem volt, csak önkéntes.

 

A veszélyhelyzet alatt egy személyben döntöttem a védekezéshez szükséges fertőtlenítő és tisztítószerek megvásárlásához, illetve az üzemanyagköltségek kifizetéséhez. A védekezés költségei előre láthatólag 400-500.000 ft költséget okoz nekünk.

 

A gépjárműadót elvették, valamint a MÁK visszafizetési kötelezettség ügyében teljesítettük a kifizetést, de folyamatban van a polgári per. A polgári per vonatkozásában bizakodóak vagyunk, dr. Frei János ügyvéd is bizakodó.

 

A játszóterek lezárásról is döntöttem a fertőzések megelőzése érdekében, azonban ez a veszély már nem áll fenn, így megnyitottuk őket.

 

A DRV gördülési fejlesztési tervét a Faller úrral megbeszéltem, azt elfogadtuk, de a munkálatokat nem rendeltük még meg.

 

A étkezési térítési díjat a korábbi határozatunknak megfelelően meghoztam és elküldtük az MTKT-nak.

 

A jegyző úr előterjesztésére indokoltnak tartottam a végrehajtási eljárás megindítását a helyi adók vonatkozásában a korábbi testületi határozatunkra tekintettel.

 

 1. Benedek Zoltán: Nem jön ki szerencsésen ebből a szempontból a végrehajtási eljárások megindítása tekintettel arra, hogy a behajtott gépjárműadók is az államot illetik meg ebben az évben.

 

Horváth Jánost kineveztem falugondoknak tekintettel arra, hogy a pályázati kiírásnak megfelelt a jelentkezése, valamint nem volt más jelölt. A vezetői engedélyét is finanszíroztuk, korábban volt erről is határozat bár a másik kollégára vonatkozott, de a feladatot el kell látni.

 

Települési támogatásban részesítettem Kossa Katát és Gungl Zsuzsannát tekintettel a korábbi határozatunkra.

 

A szolgáltatóház és a fodrászat felújítási munkálatait rendeltem meg Müller Norberttől. A költségek körülbelül 150.000 Ft-ot tesznek ki.

 

Az Erzsébet téren a csőcserét leszerveztem a Wöő házéval együtt. A Wöő-háznál a földmunka ki lett fizetve Máté Viktornak 150. 000 Ft értékben, ez a cső helye lesz, a pálya feltöltésére 700.000 Ft összeg volt ezt is a Máté Viktor csinálta.

 

A VIKIIMI Bt. ügyvezetőjével megkezdtem az Erzsébet téri villamos energia ellátás munkálatainak megbeszélését.

 

Beadtunk 5 db pályázatot, még nem bírálták el őket. Az egyik az útfelújítás, Oportó, Mátyás, Hunyadi és Erzsébet téri elágazó vonatkozásában. 30 millió forintig lehet pályázni.

 

Járdák felújítására is pályáztunk.

 

Művelődési ház felújítására is pályáztunk, itt ablakcsere, konyha felújítás és nagykapu csere lenne.

 

Gépbeszerzésre is pályáztunk, kistraktor, önjáró fűnyíró van tervben.

 

Végezetül a Hunyadi utcai és Mátyás utcai kereszteződésében lévő játszótér vonatkozásában adtunk be még pályázatot.

 

A falu összes padját és szeméttárolóját felújítottuk.

 

Az óvodában kicseréltük a homokot a játékok körül.

 

Támogattam Óbertné Hirsch Edit védőszemüveg vásárlását.

 

Tigelmann Csaba: Köszönjük a beszámolót.

 

Takács Nagy Ferencné: Köszönjük.

 

Takács Nagy Ferencné, Tigelmann Csaba és Balatoniné Schmidt Renáta jelzik dr. Benedek Zoltánnak, hogy a kutyákkal gond van. A Ligorovicsék (Szabadság u. 33) kutyája kóborol, valószínűleg mikrochip sincs benne, Szombath Lajosné (Szabadság utca 86.) kutyája éjjel kóborol és idegesíti a többi kutyát, ugatnak miatta, Furák József (Szabadság utca 68.) kutyája pedig csak éjjel ugat kerítésen belül. Kérdezik a jegyzőt, hogy mit lehet tenni.

 

 1. Benedek Zoltán: Korábban is intézkedtem kutyák miatt, volt hogy feljelentést is tettem, de nincs kapacitásom minden egyes panaszra rögtön reagálni pláne úgy, hogy személyesen panasztétel miatt nem keresnek fel a lakosok, csak üzennek, telefonálnak. A jegyzői feladatok nem az állatbefogást jelentik. Az első az, hogy a panaszos személyesen keressen meg és írásba foglaljuk a panaszát. Ha kóborol a kutya akkor az veszélyeztetés kutyával rendőrségi hatáskörbe tartozó szabálysértés, de a rendőr csak bírságol, a kutyát nem szállítja el, ez az Önkormányzat feladata. Mohácsi kutyatár nem visz el tőlünk kutyát. Ha nincs benne mikrochip és ez bizonyítást nyer, akkor állatvédelmi bírságot lehet kiszabni, de ehhez kell egy bejelentő és a kutyát meg kell fogni és ellenőrizni kell, majd meg kell állapítani a tulajdonost, hiszen ilyenkor az is kétséges, hogy kit büntetünk meg. Állatot nem kobozhatok el és az életének kioltását sem rendelhetem el. Ha éjjel ugat telken belül, például ugatja a holdat, akkor felmerülhet a csendháborítás szabálysértése, de a tényállás úgy kezdődik, hogy „aki”, a kutya meg ami. Ha esetlegesen a birtoklásban zavarnak valakit, akkor jegyzői birtokvédelmet lehet kérni, mely eljárásnak szigorú szabályai vannak, illetéket is kell fizetni, polgári perré alakulhat, személyesen kell eljárást indítani, de itt is kétséges, hogy a tulajdonost mennyiben terheli felelősség az éjjel ugató kutyája miatt. Ezek a lehetőségek.

 

Takács Nagy Ferencné, Tigelmann Csaba és Balatoniné Schmidt Renáta megértették a jegyzői tájékoztatást.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

40/2020 (VI.23.) Kt. számú határozat a veszélyhelyzet ideje alatt történt polgármesteri intézkedésekről és határozatokról:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a polgármester veszélyhelyzet ideje alatti intézkedéseit és határozatait elfogadja, a beszámolót jóváhagyja.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

 

 1. napirendi pont: 2019. évi zárszámadás, pénzügyi beszámoló.

 

Jásper Gábor László: Felkérem Galambosi Lászlót, hogy tájékoztassa a testületet a 2019. évi költségvetési beszámolóval kapcsolatos főbb számadatokról.

 

Galambosi László bemutatja a költségvetési bevételek és kiadások főbb sorait. Ezt követően szemlélteti a maradványkimutatást, valamint a létszámadatokat. Betekintést nyújt az állami támogatások pénzügyi elszámolásába. Megmutatja a mérleg kimutatást, az eredménykimutatást és beszél a vagyonkimutatásról.

 

Takács Nagy Ferencné: Ez már teljesült költségvetés, nem tudunk tenni semmit, fogadjuk el.

 

Jásper Gábor: Ez van, mi majd máshogy csináljuk.

 

Kaczur Sándor: Fogadjuk el, ezek itt már tények.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő rendeletet alkotta:

 

2/2020 (VI.23.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzi.)

 

 1. napirendi pont: DRV. pályázat.

 

Jásper Gábor László: A DRV levelet írt, hogy a Magyar Államkincstár felé pályázatot lehet benyújtani a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatásra, melyre hogyha pályázunk akkor jelentős összeget spórolhatnak meg a lakosok. A határozat tervezetet a szolgáltató megküldte, most felolvasom. Javaslom, hogy határozzunk a pályázat beadásával kapcsolatban.

 

Takács Nagy Ferencné: Pályázzunk mindenképp.

 

Kaczur Sándor: Legyen.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

41/2020 (VI.23.) Kt. számú határozat a DRV pályázatról:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

 

 1. Napirendi pont: A faluház beszámolója.

 

Jásper Gábor László: Felkérem Balatoniné Schmidt Renáta faluház vezetőt, hogy számoljon be a veszélyhelyzet alatt történtekről.

 

Balatoniné Schmidt Renáta: A veszélyhelyzet alatt otthonról dolgoztam, mivel nem lehetett nyitva az épület. A szükséges statisztikai adatszolgáltatásokat elvégeztem, közreműködtem a plakátolásban, a honlap és a facebook oldal üzemeltetésében. Frissült a könyvtári állomány, augusztus 15-én a Konnektor zenekar érkezni fog, költségük 85.000 Ft lesz. Elkészítettem a bérleti szerződés, a kulcshasználat és a helyiséghasználat mintáját, ezt most be is mutatom a testületnek azzal, hogy kérem elfogadni és ezen túl ezek a minták lesznek használatban. Én aláírhatom a bérleti szerződést vagy hogy legyen ?

 

Jásper Gábor László: Velem történt egyeztetést követően hozzájárulok ahhoz, hogy a szerződést te írd alá. Jegyző úr észrevétel?

 

 1. Benedek Zoltán: Nincs, a tartalmat döntse el a testület.

 

Takács Nagy Ferencné: A beszámolót és az iratmintákat elfogadom.

 

Tigelmann Csaba: Köszönjük a beszámolót.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

42/2020 (VI.23.) Kt. számú határozat a faluház beszámolójáról és az iratminták jóváhagyásáról:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:

 

 1. Balatoniné Schmidt Renáta beszámolóját elfogadja.

 

 1. A bérleti szerződés, a kulcshasználati szerződés és a helyiséghasználati szerződés iratmintáját megfelelőnek találja azzal, hogy a szerződéseket vonatkozásában a faluház vezető aláírási joggal rendelkezik a polgármesterrel történt egyeztetést követően.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester/Balatoniné Schmidt Renáta.

 

 1. Napirendi pont: Facebook oldal.

 

Jásper Gábor László: Többen jelezték irányomba, hogy Lépold Katalin a facebook oldalán még polgármesterként szerepel, illetve van több bári oldal is, melyek szintén Lépold Katalinhoz tartoznak. Ez probléma.

 

Tigelmann Csaba: Én is problémának találom, hiszen lehet, hogy valaki tévedésből vele egyeztet a tudtunk nélkül.

 

Takács Nagy Ferencné: Javaslom, hogy egy felszólítólevelet fogalmazzunk meg, hogy szedje le, szüntesse meg ezeket a profilokat.

 

Jásper Gábor László: Támogatom.

 

Kaczur Sándor: Én is.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

43/2020 (VI.23.) Kt. számú határozat a felszólító levél elküldéséről:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy Lépold Katalin volt polgármesternek felszólító levelet küld a hivatal abból a célból, hogy a facebook oldalán a polgármesteri munkahelyet változtassa meg és a bári oldalak üzemeltetését szüntesse meg.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

 

 

 

 

 1. napirendi pont: Fénymásolás.

 

Jásper Gábor László: Nagyon sok a fénymásolási költsége a hivatalnak, a jegyző tájékoztatása szerint több mint 200.000 Ft értékben lett nyomtatva az elmúlt fél évben. A faluban nincs máshol fénymásológép, sokan kérnek meg minket, hogy fénymásoljunk, melyet ezidáig megtettünk. Javaslom, hogy ezen túl ellenérték fejében nyomtassunk, fénymásoljunk annak, aki nem önkormányzati ügyet intéz.

 

Takács Nagy Ferencné: mennyit kérjünk, Mohácson mennyért fénymásolnak.

 

Tigelmann Csaba: Javaslom, hogy válasszuk külön a fekete-fehér és a színes nyomtatást.

 

Jásper Gábor László: Legyen 1 db A/4-es oldal fekete-fehér nyomtatása lappal együtt 50 Ft, az A/3-asé pedig 100 ft. A színes nyomtatás 1 db A/4-es lap esetén 250 ft, A/3-as lap esetén 500 ft. Elfogadható így?

 

Tigelmann Csaba: részemről teljesen.

 

Kaczur Sándor: Mindenhol fizetni kell, támogatom.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

44/2020 (VI.23.) Kt. számú határozat a nyomtatási költségekről:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy nem önkormányzati felhasználás esetén 1db A/4-es oldal fekete-fehér nyomtatása lappal együtt 50 Ft, az A/3-asé pedig 100 ft. A színes nyomtatás 1 db A/4-es lap esetén 250 ft, A/3-as lap esetén 500 ft.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

 

 

 1. napirendi pont: Erzsébet tér 1 szám alatti önkormányzati ingatlan bérleti díjai.

 

Jásper Gábor László: A beszámolóban már említettem, hogy Müller Norbert végzi a felújításokat. Ha végez akkor fodrászat és füstölt árú árusítása fog megvalósulni. Kérdezném a testületet, hogy a bérleti díjak miként alakuljanak.

 

Dr. Benedek Zoltán: Ez ugye egy cím alatt 3 különálló helyiség. Javaslom, hogy már most döntse el a testület, hogy hol mi fog üzemelni a bérleti jogviszony tisztán látása érdekében tekintettel arra, hogy az előző bérleti jogviszony (dohánybolt, bolt) követhetetlen volt.

 

Takács Nagy Ferencné: Jogos. Szerintem a Szabadság utca felőli legyen természetben az Erzsébet tér 1/a, majd a középső helyiség az 1/b, majd a templom felé eső az 1/c. Így akkor tiszta, hogy ki mit bérel, ki mért vállal felelősséget.

 

Tigelmann Csaba: Egyetértek.

 

Jásper Gábor László: Az 1/a vagyis a fodrászüzlet bérleti díja legyen 10.000 ft + rezsi, az 1/b egyenlőre üresen áll, az 1/c füstölt áru árusításának helyiségének bérleti díja 7.000 ft + rezsi legyen.

 

Kaczur Sándor: Rendben.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

45/2020 (VI.23.) Kt. számú határozat az Erzsébet tér 1 szám alatti ingatlan felosztásáról és bérleti díjairól:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete a következő határozott hozta:

 

 1. A Bár, Erzsébet tér 1 szám alatt természetben 3 különálló helyiség található, melyek közül az önkormányzat a Bár, Szabadság utca felöli helyiséget 1/a-nak, a középsőt 1/b-nek, a templom felöli részét 1/c-nek tekinti.

 

 1. A Bár, Erzsébet tér 1/a bérleti díja 10.000 ft + rezsi, a középső helyiség üres, az 1/c bérleti díja 7.000 Ft + rezsi.

 

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

 

 

 1. napirendi pont: Az Erzsébet téri szelektív hulladékgyűjtő áthelyezése

 

Jásper Gábor László: Javaslom, hogy az Erzsébet téren lévő szelektív hulladékgyűjtő helyezzük át a kisutca kereszteződéséhez, és ott alakítsunk ki egy hulladéktároló szigetet.

 

Horváth János: Egyetértek.

 

Kaczur Sándor: Én is egyetértek.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

46/2020 (VI.23.) Kt. számú határozat az Erzsébet téri szelektív hulladékgyűjtő áthelyezéséről:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy az Erzsébet téren lévő szelektív hulladékgyűjtőt áthelyezi a kis utca kereszteződéséhez, ahol egy hulladéktároló szigetet alakít ki.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

 

 1. napirendi pont: Falugondnok

 

Jásper Gábor László: A falugondoki képzés és a D1-es vezetői engedély megszerzésének finanszírozására tekintettel javaslom, hogy 2+2 évet írjon alá, ha előbb megszünteti a munkaviszonyát, akkor fizesse vissza a támogatott összeget időarányosan.

 

Horváth János: Nyilatkozom, hogy vállalom a kikötést.

 

Kaczur Sándor: Egyetértek.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (Horváth János) a következő határozatot hozta:

 

47/2020 (VI.23.) Kt. számú határozat a falugondok támogatásáról és a kikötésről:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a falugondnoki képzést és a D1 kategóriás vezetői engedély megszerzését finanszírozza azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a falugondnok 2+2 éven belül megszünteti a munkaviszonyát, akkor a finanszírozott összeg időarányos megtérítésére köteles.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester/Horváth János falugondnok

 

 

 

 

 

 

 1. napirendi pont: Padok kihelyezése.

 

Jásper Gábor László: Javaslom, hogy helyezzünk ki további padokat a közterületekre, mert a régebbeiket felújítottuk és lenne rá igény.

 

Tigelmann Csaba: Hova gondoltad és mennyit ?

 

Jásper Gábor László: Árpád utcába 1 db-ot, Hunyadi utcába 2 db-ot és a Szabadság utcába 4 db-ot terveztem.

 

Kaczur Sándor: Jó ötlet én támogatom.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

48/2020 (VI.23.) Kt. számú határozat a padok elhelyezéséről:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a Bár Árpád utcába 1 db., Hunyadi utcába 2 db. és a Szabadság utcába 4 db. padot helyez ki a lakosság érdekében.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

 

 1. napirendi pont: Sírhelymegváltás

 

Jásper Gábor László: A temetővel kell kezdeni valamit, 2021-ig temető rendezési tervet kell készíteni, valamint a rendberakása nagy feladat, sok költséggel jár. Megtérülést jelentene, ha nálunk is lenne sírhelymegváltás, mint ahogy a környező településeken már működik. A következő testületi ülésen történjen a sírhelymegváltás megtárgyalása.

 

Kaczur Sándor: Rendben van, most ne döntsük, gondolkodjunk még a részleteken addig.

 

Jásper Gábor László: Javaslom, hogy fontoljuk meg, hogy mi mennyibe kerüljön, következő ülésen visszatérünk rá.

 

 1. napirendi pont: Önkormányzati telkek áttekintése.

 

Jásper Gábor László: Tekintettel arra, hogy hosszú távra gondolkodunk és eléggé sok a fehér folt, ezért javaslom, hogy a földhivataltól kérjük le az önkormányzati tulajdonban lévő kül és belterületek térképét figyelemmel arra is, hogy rendezni kellene a tulajdonosi és bérleti jogviszonyokat. Van olyan telek is, amit évek óta ingyen és bérmentve használnak, művelnek. Szeretném, ha ez átláthatóbb lenne. Ez költséggel jár, ezért hoztam testület elé az ügyet.

 

Takács Nagy Ferencné: Jó ötlet, régóta megy ez már így, ezt rendbe kellene tenni.

 

 1. Benedek Zoltán: Az utcákat el kell nevezni az Mötv. értelmében!

Jásper Gábor László: Akkor lekérhetjük az adatokat a földhivataltól?

 

Horváth János: Felőlem lehet.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

49/2020 (VI.23.) Kt. számú határozat kül- és belterületen található önkormányzati telkekről:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a településen található és az önkormányzat tulajdonában lévő kül-és belterületi telkek térképmásolatát beszerzi.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

 

 

 

 1. napirendi pont: Vinet.

 

Jásper Gábor László: Kaptunk egy e-mailt a Vinet nevezetű cégtől, fel szeretnék velünk venni a kapcsolatot egy oszlop felállításával kapcsolatban. A lényeg az, hogy a Prophyl Kft. bári telephelyén internetszolgáltatást szeretnének biztosítani, lényegében egy annternát helyeznének el. javaslom, hogy vegyük fel velük a kapcsolatot.

 

Kaczur Sándor: Rendben, intézd akkor Gábor.

 

 1. napirendi pont: Csorba Győző Könyvtár beszámolója.

 

Jásper Gábor László: A beszámolót most ismertetem a testülettel, hiányosság, probléma nincs, a hivatal tájékoztatása szerint ezt minden évre vonatkozóan el kell fogadni.

 

Takács Nagy Ferencné: Fogadjuk el, szavazzunk.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

50/2020 (VI.23.) Kt. számú határozat a Csorba Győző Könyvtár beszámolójáról:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a Csorba Győző Könyvtár 2019. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

 

 1. napirendi pont: Polgármesteri tisztség.

 

Jásper Gábor László: A Tisztelt képviselő-testület és a Tisztelt lakosság is láthatja, hogy mennyit dolgozom, folyamatosan rendelkezésre állok annak ellenére, hogy társadalmi megbízatásban, lényegében félállásban látom el a feladatokat. Ez így érzésem szerint nem helyes, szeretném, hogy a testület támogatna abban, hogy a tisztségemet főállásban láthassam el a jövőben.

 

Takács Nagy Ferencné: Igazad van, én támogatom.

 

Tigelman Csaba: Én is támogatom, valóban sokat dolgozol.

 

Kaczur Sándor: Természetesen támogatom, megdolgozol érte.

 

Horváth János: csatlakozom az előttem szólókhoz, támogatom.

 

 1. Benedek Zoltán: Határozni kell az illetményről, valamint a szervezeti és működési szabályzatot is módosítani kell. A polgármesterre egyebekben pedig továbbra is a közszolgálati tisztségviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Jásper Gábor László: Rendben.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

51/2020 (VI.23.) Kt. számú határozat a polgármesteri tisztségről és illetményéről:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete a következő határozatot hozta:

 

 1. Jásper Gábor László 2020. július 01. napjától főállású polgármesterként tölti be a tisztségét.
 2. A főállású polgármester illetménye a vonatkozó jogszabály alapján bruttó 398.868 Ft azzal, hogy havonta további bruttó 59.830 Ft költségtérítésre jogosult.
 • Egyéb munkajogi kérdésekben a közszolgálati tisztségviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

Határidő: 2020. július 01. napjától

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

 

 

Jásper Gábor László: A fentieket követően kérem a testületet, hogy módosítsa a szervezeti és működési szabályzatot is.

 

3/2020 (VI.23.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2019. (X.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzi.)

 

 

 1. napirendi pont: Bérleti díj elmaradás.

 

Jásper Gábor László: A hivatal tájékoztatott, hogy a Pankotai Bt több mint 100.000 ft bérleti díj elmaradással rendelkezik, a jegyző tértivevényes levélben fel is szólította őket, hogy amennyiben nem rendezik a tartozást, úgy végrehajtást fogunk kezdeményezni. A levelet átvették, a határidő lejárt, de nem történt semmi. A kérdés az, hogy vagy eltekintünk a bérleti díjtól, vagy jogi úton megpróbálunk érvényt szerezni a követelésünknek.

 

 1. Benedek Zoltán: A követelés szerződés alapú, ezért fizetési meghagyásos eljárást kell indítani annak érdekében, hogy végrehajtható legyen. Ehhez ügyvédet kell megbízni, aki hivatalosan beadja a kérelmet.

 

Takács Nagy Ferencné: Én úgy gondolom, hogy jogos a követelésünk.

 

Tigelmann Csaba: menjünk utána a pénznek, bízzunk meg egy ügyvédet, hogy intézkedjen.

 

Jásper Gábor László: dr. Frei János nem vállalja tekintettel a korábbi munkakapcsolatra, de a jegyző beszélt dr. Szekó Judit mohácsi ügyvéddel, ő vállalja.

 

Kaczur Sándor: legyen akkor ő, indítsuk el a folyamatot.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

52/2020 (VI.23.) Kt. számú határozat fizetési meghagyásos eljárás megindításáról:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a Pankotai és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. bérleti díj elmaradásának tárgyában megbízza dr. Szekó Judit mohácsi ügyvédet, hogy közjegyzőnél indítsa el a fizetési meghagyásos eljárást.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

 1. napirendi pont: Telek eladása.

 

 1. Benedek Zoltán: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében feladatom, hogy a 2019 zárszámadási rendelet számadatait megvizsgáljam különös tekintettel az önkormányzat tavalyi évi jelentősebb gazdasági eseményeit. Találtam egy megvitatásra okot adó témakort, mely szerint az Önkormányzat a tavalyi évben egy belterületi telket, ami 7827 m2 nagyságú, nettó 150.000 ft ellenértékben adott el az akkori falugondnoknak. Érzésem szerint a terület nagyságához képest a vételár feltűnően alacsony. A terület a híd mellett helyezkedik el a patak folyásirányával ellentétes irányba, vagyis felfelé. Helyrajzi száma 321/1. Javaslom, hogy a testület tekintse át a dokumentumokat, majd döntsön a jogügyletről.

 

Takács Nagy Ferencné: Volt róla testületi döntés, de azt nem tudtuk, hogy ekkora hatalmas telket ad el.

 

Jásper Gábor László: köszönjük a tájékoztatást jegyző úr, meg fogjuk vizsgálni a jogügyletet.

 

 1. napirendi pont: Gyámügyi beszámoló.

 

Jásper Gábor László: A hivatal elkészítette és megküldte a beszámolót. A beszámolót felolvasom és kérem a testületet, hogy fogadja el.

 

Kaczur Sándor: Nincs kérdésem szavazhatunk.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

53/2020 (VI.23.) Kt. számú határozat a beszámoló elfogadásáról:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a hivatal által készített gyámügyi beszámolót elfogadja

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

 

 1. Napirendi pont: Többletfeladat megállapítása /zárt ülés/

 

 1. Napirendi pont: Kling Tímea foglalkoztatása /zárt ülés/

 

 1. Napirendi pont: Kérelmek /zárt ülés/

 

 1. Napirendi pont: Egyebek.

 

További tanácskozásra nem került sor.

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést berekesztette.

 

Kmf.

 

 

Jásper Gábor László                                                    dr. Benedek Zoltán

polgármester                                                                                jegyző