Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

5/2020.

Jegyzőkönyv

 

Készült a Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 15. napján 10:30 órás kezdettel a Bár, Szabadság utca 62. szám alatt megtartott rendkívüli testületi ülésről.

 

Jelen vannak:

 

Jásper Gábor László                           polgármester

Takács Nagy Ferencné                       alpolgármester

Kaczur Sándor                                   képviselő

Tigelmann Csaba                               képviselő

Horváth János                                    képviselő

 

Óbertné Hirsch Edit                          igazgatási ügyintéző

 

Távol:                                                Kaczur Sándor képviselő

Dr. Benedek Zoltán jegyző /dunaszekcsői rendezvény miatt/

 

Jásper Gábor László polgármester megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő az ülésen megjelent, így határozatképes. A polgármester a köszöntőt követően előterjeszti a napirendi pontot, melyet a testületi tagok az alábbiak szerint fogadnak el. Meghívó kiküldésére nem került sor tekintettel a koronavírus járvánnyal kapcsolatos azonnalos intézkedések megtétele érdekében. A polgármester a jegyző távolléte miatt felkéri Óbertné Hirsch Editet a jegyzőkönyv megszövegezésére és hitelesítésére.

 

Napirendi pontok:

 

1.) Bári óvoda bezárása

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

2.) Egyebek

 

Napirendi pont megtárgyalása:

 

  1. napirendi pont: Bári óvoda bezárása

 

Jásper Gábor László: A 45/2020 (III.14). kormányrendeletben foglaltak alapján javaslom, hogy a bári óvodában rendeljünk el rendkívüli szünetet a járványveszélyre tekintettel. Erős Istvánné vezető egyeztetni fog Moháccsal a szakmai részletek miatt, de én javaslom, hogy legyen szünet.

 

Tigelmann Csaba: Támogatom.

 

Takács Nagy Ferencné: Én is, legyen szünet amíg nem tisztázódik a helyzet, előzzük meg a bajt.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

39/2020 (III.15.) Kt. számú határozat bári óvoda rendkívüli szünetéről:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a Bár községi óvodában rendkívüli szünetet rendel el meghatározatlan időre tekintettel a koronavírus járványra.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést berekesztette.

 

Kmf.

 

 

Jásper Gábor László                                                    Óbertné Hirch Edit

polgármester                                                                    jegyzőkönyv hitelesítő