BÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

3/2020 (VI.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2019. (X.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

 

Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkben meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szervezeti és működési rendjére vonatkozóan a következő rendeletet alkotja:

 

  1. §

(1) A 7/2019. (X.29.) számú önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében szereplő „A polgármester társadalmi megbízatásban tölti be tisztségét.” mondat az alábbiak szerint módosul:

A polgármester főállásban tölti be tisztségét.

(2) A rendelet további részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

  1. §

(1) E rendelet 2020. július 01. napján lép hatályba.

 

Bár, 2020. június 23.

 

Jásper Gábor László

dr. Benedek Zoltán

polgármester

jegyző

 

 

Ez az önkormányzati rendelet Bár községben kihirdetésre került.

 

Bár, 2020. június 25.

dr. Benedek Zoltán

jegyző