FELHÍVÁS!

 

 ÓVODAI BEÍRATÁSOK

TISZTELT SZÜLŐK!

Ebben az évben a kialakult járványügyi helyzet miatt a beiratkozások sem a szokásos módon alakulnak.

 A jelentkezéseket online vagy papír formában fogadjuk

  1. április 2 és április 15 között.

Beiratkozáshoz szükséges nyomtatvány elérhető a bári honlapon, illetve az óvodák bejáratánál papír alapon.

A kitöltött kérelmeket az ovodabar@dravanet.hu címre, illetve az óvoda postaládájába kérjük bedobni.

 

Az óvodába 2020/21-es nevelési évre kötelező beíratni azon gyermeket, aki

  • 2020. augusztus 31-ig a 3. életévét betölti.

Beíratható, az a gyermek is, aki

  • a 2020/21-es nevelési évben tölti be a harmadik életévét.

 Az óvoda elérhetősége:

Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Bölcsőde Bári Tagóvodája

7711 Bár, Szabadság u. 23. 69/334-207 ovodabar@dravanet.hu

  Alapító okiratunk szerint ellátjuk az integráltan nevelhető gyermekeket:

  • érzékszervi: enyhén hallássérült, gyengén látók
  • enyhén értelmi vagy beszédfogyatékos
  • enyhén mozgásszervi fogyatékos
  • egyéb pszichés fejlődési zavar / figyelem vagy magatartásszabályozási zavar/.

 Nemzetiségi nyelvi nevelés: német

A családi bölcsőde is várja a munkába álló szülők gyermekeit!

A beiratkozás a fenti időpontban történhet felvételi adatlap alapján. (Az alábbi szabályok a bölcsődésekre nem vonatkoznak!)

 A gyerekekre, szülőkre vonatkozó szabályok az óvodai jelentkezéssel kapcsolatban:

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése értelmében „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

 A kötelező óvodába járás azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2017-ben születtek és

  1. augusztus 31.-ig betöltik a 3. életévüket.

 A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt.

 

Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre.

 

Várjuk jelentkezésüket!

Bár, 2020.03. 31.

                                                                                                                      Erős Istvánné

                                                                                                                    Tagintézmény-vezető