Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

7712 Dunaszekcső, Kossuth u. 35.

Tel.: 69/335-121. KRID: 101005347 (bffmz)

e-mail.: jegyzo@dunaszekcso.koznet.hu

www.dunaszekcso.hu

Tájékoztatás a kijárási korlátozásról szóló 71/2020 (III.27.) Korm. rendeletről

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani, melyet a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos, kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

 A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására alapos indokkal kerülhet sor.

Alapos indok:

 1. a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
 2. b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
 3. c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
 4. d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés,
 5. e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
 6. f) élelmiszerüzletben történő vásárlás,
 7. g) drogériában történő vásárlás,
 8. h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
 9. i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
 10. j) a piacon történő vásárlás,
 11. k) gyógyszertárban történő vásárlás,
 12. l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
 13. m) a dohányboltban történő vásárlás,
 14. n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
 15. o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
 16. p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
 17. q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
 18. r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
 19. s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
 20. t) a szülői jogok és kötelezettségek,
 21. u) a hitéleti tevékenység.

 Alapos indok továbbá a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás

 

Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

 Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

 Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a fenti bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

 Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

 E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény szerint szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi, a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

 

Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba, 2020. április 11-én hatályát veszti.

Önkormányzati ajánlás:

Az alapos ok bizonyításának módjára vonatkozóan jelenleg nincs jogszabályi rendelkezés. A lakóhely és a munkavégzés helye közötti közlekedés bizonyítása érdekében javasoljuk, hogy a lakosok tartsák maguknál az ezeket igazoló dokumentumokat (kinevezési okmány, munkaszerződés, vállalkozási szerződés, cégmásolat stb.), vagy a munkáltatójuktól kérjenek igazolást.

Dunaszekcső, 2020. március 27.

Tisztelettel:

 dr. Benedek Zoltán

                                                                                              jegyző