Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

1/2020.

Jegyzőkönyv

Készült a Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 16. napján 17 órás kezdettel a Bár, Szabadság utca 62. szám alatt megtartott testületi ülésről

 

Jelen vannak:

Jásper Gábor László                           polgármester

Takács Nagy Ferencné                       alpolgármester

Kaczur Sándor                                   képviselő

Tigelmann Csaba                               képviselő

 1. Benedek Zoltán jegyző

Óbertné Hirsch Edit                          igazgatási ügyintéző

Igazoltan távol:

Horváth János                                    képviselő

Jásper Gábor László polgármester megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő az ülésen megjelent, így határozatképes. A polgármester a köszöntőt követően előterjeszti a napirendi pontokat, melyeket a testületi tagok az alábbiak szerint fogadnak el.

Napirendi pontok:

1.) Erős Istvánné munkaszerződése

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

2.) Falugondnok

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

3.) Bérleti díjak

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

4.) Buszmegálló áthelyezése

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

5.) Pankotai Bolt.

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

6.) MÁK határozat.

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

7.) Rendezvény biztosítás.

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

8.) Foglalkoztatások (zárt ülés)

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

9.) Támogatások (zárt ülés)

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

10.) Egyebek

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

Napirendi pontok megtárgyalása:

 1. Napirendi Pont: Erős Istvánné munkaszerződése

Jásper Gábor László: Erős Istvánné óvoda vezetőre 2020 májusáig számíthatunk, mivel 2020. december 1. napjától nyugdíjasnak fog minősülni, megszűnik a munkaviszonya. Őt pótolni kell, felmerült Szendéné Kuti Ildikó neve, de ha ő lesz az új vezető, akkor az ő helyére is kell munkaerőt találni. Ez csak egy tájékoztatás a részemről, vissza fogunk még térni erre a témakörre, jelenleg nincs miről döntést hozni.

Takács Nagy Ferencné: Egyetértek.

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett.

 1. Napirendi pont: Falugondnok.

Jásper Gábor László: A Kormányhivatal ellenőrizte a Falugondnoki szolgálatot, apróbb hiányosságokat tártak fel. A vonatkozó jogszabály alapján munkaruhát kell biztosítanunk a falugondnoknak 2020-as évre, valamint a meglévő szakmai programot is aktualizálni kell a jogszabályi hivatkozások és változások tekintetében. Ezen felül kérem a testületet, hogy határozzon arról, hogy az Önkormányzat finanszírozza-e a falugondnok D kategóriás vezetői engedélyének megszerzését. A munkaruha juttatás összegét 45. 000 Ft-ban javaslom megszavazni, javaslom, hogy a szakmai program aktualizált változatát fogadjuk el, valamint támogassuk a vezetői engedély megszerzését is, 50 % mértékben, de kössük olyan feltételhez, hogy a munkaviszonyát 2 évig tartsa fenn a vezetői engedély megszerzésétől, ellenkező esetben időarányosan térítse meg az ezzel kapcsolatos költségeket.

Tigelmann Csaba: Teljesen egyetértek.

Kaczur Sándor: Egyetértek a munkaruhával és a szakmai program elfogadásával, valamint korrektnek gondolom, hogy 2 éves időhöz kötjük a megfinanszírozott vezetői engedélyt.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon a munkaruhával kapcsolatban!

A testület 4 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

1/2020 (I.16.) Kt. számú határozat a falugondnok munkaruha juttatásáról:

Bár Község önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a falugondnoknak 45.000 Ft értékben munkaruhát biztosít a 2020. évre vonatkozóan.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon a szakmai programmal kapcsolatban!

A testület 4 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

2/2020 (I.16.) Kt. számú határozat a falugondnok szakmai programjáról:

Bár Község önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a falugondnok szakmai programját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon a vezetői engedéllyel kapcsolatban!

A testület 4 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

3/2020 (I.16.) Kt. számú határozat a falugondnok D kategóriás vezetői engedélyéről:

Bár Község önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a falugondnok D kategóriás vezetői engedélyének megszerzését finanszírozza 50 % mértékben, azzal a feltétellel, hogy ha a falugondok a vezetői engedély megszerzését követő 2 éven belül megszünteti a munkaviszonyát, akkor a finanszírozott összeg időarányos megtérítésére köteles.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett.

 1. Napirendi pont: Bérleti díjak.

Jásper Gábor László: felülvizsgáltuk Balatoniné Schmidt Renátával a jelenleg hatályban lévő bérleti díjakról szóló 103/2016 (XI.29) számú KT határozatot és javaslom, hogy emeljük meg az összegeket, mivel a környező településeken is sokkal magasabbak a bérleti díjak, valamint az ingatlanok fenntartási költségei is növekedtek.

Takács Nagy Ferencné: Mennyire gondolsz?

A pár órás árusítás díja legyen 5.000 Ft.

A családi rendezvény helyiek esetében 8.000 Ft.

A családi rendezvény vidékiek esetén legyen 15.000 Ft.

A családi rendezvények éjszakába nyúlóan helyiek esetén 20.000 Ft.

A családi rendezvény éjszakába nyúlóan vidékiek esetén 30.000 Ft.

A fórum tartása 15.000 Ft.

Lakodalom 60.000 Ft.

A karitatív és véradás legyen mentes a költségek tekintetében.

Az ifjúsági klub bérlése 5.000 Ft legyen.

Tigelmann Csaba: rendben.

Kaczur Sándor: Én is egyetértek.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon !

A testület 4 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

4/2020 (I.16.) Kt. számú határozat a bérleti díjakról:

Bár Község önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a 103/2016 (XI.29) számú KT határozatottal elfogadott bérleti díjak emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

 • A pár órás árusítás díja 5.000 Ft.
 • A családi rendezvény helyiek esetében 8.000 Ft.
 • A családi rendezvény vidékiek esetén 15.000 Ft.
 • A családi rendezvények éjszakába nyúlóan helyiek esetén 20.000 Ft.
 • A családi rendezvény éjszakába nyúlóan vidékiek esetén 30.000 Ft.
 • A fórum tartása 15.000 Ft.
 • Lakodalom 60.000 Ft.
 • A karitatív és véradás mentes a költségek tekintetében.
 • Az ifjúsági klub bérlése 5.000 Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

Jásper Gábor László: Annyit szeretnék még mondani ennél a pontnál, hogy a 2020. évi programok kidolgozása folyamatban van, ha lesznek konkrétumok akkor jelezni fogom a testületnek.

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett.

 1. Napirendi pont: Buszmegálló áthelyezése.

Jásper Gábor László: Beszéltem a busztársasággal, a buszmegállót kényelmi szempontból a Muslinca tér délnyugati sarkába fogjuk áthelyezni amint Máté Viktor jönni tud. Erről most külön nem kell határoznunk szerintem, csak tájékoztatásul közlöm.

Kaczur Sándor: szerintem meg tudná oldani a sofőr, de mindegy tegyük akkor oda.

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett.

 1. Napirendi pont: Pankotai Bolt.

 

Jásper Gábor László: Ismerjük a szereplőket, mindenki tudja miről van szó. Szóban kérelmezték, hogy ne 2020. január 15-vel keljen átadniuk a helyiséget, hanem 2020. február 01. napján. Javaslom, hogy adjunk nekik ennyi engedményt azzal, hogy a bérleti díjat és a költségeket ugyan új fizessék, mint eddig. Utána viszonyt be kell zárni, a vizet, a villanyt és a gázt elzárjuk.

Takács Nagy Ferencné: Rendben.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon !

A testület 4 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

5/2020 (I.16.) Kt. számú határozat a Pankotai boltról:

Bár Község önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a Pankotai és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-nek engedélyezi, hogy a helyiség átadása 2020. február 01. napjával történjen meg azzal a feltétellel, hogy 2020. január hónapra vonatkozó bérleti díj és közüzemi költségek továbbra is esedékesek. 2020. február 01. napján a közművek elzárására fog sor kerülni.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett.

 1. napirendi pont: MÁK határozat.

Jásper Gábor László: Megérkezett a MÁK határozat a téves utalás ügyében. Nem fogadták el az észrevételeinket, azonban javaslom, hogy ne hagyjuk ennyiben, nyújtsunk be fellebbezést, ügyvéddel is beszéltem.

Tigelmann Csaba: Tovább kell menni.

Jásper Gábor László: A fellebbezés ügyében személyesen még nem tudtam egyeztetni dr. Frei Jánossal. Ha minden kötél szakad, akkor részletfizetést tudunk kérünk, de javaslom, hogy menjünk tovább, hiszen jó helyre került a pénz.

Takács Nagy Ferencné: Rendben.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon !

A testület 4 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

6/2020 (I.16.) Kt. számú határozat a fellebbezés benyújtásáról:

Bár Község önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a MÁK határozatát nem fogadja el és fellebbezés benyújtását tarja indokoltnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett.

 1. Napirendi pont: Rendezvény biztosítás.

Jásper Gábor László: Beszéltem Tigelmann Csabával és jó lenne, hogyha a polgárőrség segítségét kérnénk a nagyobb rendezvényeink biztosítására.

Tigelmann Csaba: Így van, tartottunk is már egy jópárat és fogunk is, javaslom, hogy a nagyobb érdeklődést keltő eseményekor kérjünk segítséget a polgárőrségtől, hogy legalább 1 fő legyen jelen, ha bármi incidens történne.

Takács Nagy Ferencné: Egyetértek.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon !

A testület 4 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

7/2020 (I.16.) Kt. számú határozat a polgárőrség igénybevételéről:

Bár Község önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a faluban tartandó nagyobb rendezvények alkalmával a biztosítási feladatok ellátása érdekében segítséget kér a polgárőrségtől.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést berekesztette.

Kmf.

 

Jásper Gábor László                                                                 dr. Benedek Zoltán

polgármester                                                                                               jegyző