Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

14/2019.

Jegyzőkönyv

Készült a Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 28. napján 17 órás kezdettel a Bár, Szabadság utca 62. szám alatt megtartott rendkívüli ülésről üléséről.

Jelen vannak:

Jásper Gábor László                          polgármester

Takács Nagy Ferencné                      alpolgármester

Kaczur Sándor                                   képviselő

Tigelmann Csaba                               képviselő

Horváth János                                    képviselő

dr. Benedek Zoltán                            jegyző

Óbertné Hirsch Edit                          igazgatási ügyintéző

Jásper Gábor László polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 fő az ülésen megjelent. A köszöntő után a polgármester előterjesztést tesz a napirendi pontokra, melyet a testületi tagok egyhangúan elfogadnak. Az ülés rövid úton telekommunikációs eszköz útján lett összehívva tekintettel a rövid határidőre, melyet az első napirendi pontban tárgyal a testület.

Napirendi pontok:

1.) MÁK felülvizsgálat

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

2.) Egyebek

Napirendi pontok megtárgyalása

1. napirendi pont: MÁK felülvizsgálat

Jásper Gábor László: Most derült ki számomra, hogy volt folyamatban egy felülvizsgálat egy 2019 év elei támogatás utalással kapcsolatban. A lényeg az, hogy 2.3 millió forintnyi összeget kellett elutalnunk rendkívüli támogatás címén a Mohács-Bár-Homorúd-Sátorhely-Székelyszabar Köznevelési Intézményfenntartó Társulás felé, azonban nem oda utalta a Hivatal, hanem a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás felé, aki tovább utalta az összeget a megfelelő helyre, ennek ellenére nem tekinti a MÁK elszámolhatónak és visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg. Átadom a szót dr. Benedek Zoltán jegyzőnek.

dr. Benedek Zoltán: A pontos részleteket azért nem ismerem és a polgármester úr sem, mivel akkor még nem voltunk hivatalban. Annyi biztosan megállapítható, hogy a támogatási összeg végül jó helyre lett átutaltatva, azt szabályosan használtuk fel, az is biztos, hogy a Hivatal dolgozói adminisztrációs/kommunikációs hiba miatt a két társulás számlaszámát összekeverték. A helyzet rendezése érdekében megállapítható az is, hogy az akkori polgármester Lépold Katalin egyeztetéseket folytatott a Mohácsi Polgármesteri Hivatallal, köztük dr. Kovács Mirella jegyző asszonnyal, de a helyzet papír alapú dokumentálására nem került sor, hanem az összeg tovább utalása történt, ez volt a legnagyobb hiba. Amennyiben a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás visszautalta volna az összeget számunkra és a Hivatal elutalta volna a jó helyre úgy nem lett volna probléma, de valakinek a döntése alapján erre nem került sor. Az is rejtély számunkra, hogy miért nem lett ez rögtön jelezve a Magyar Államkincstárnak, mivel most már utólag nagyon nehéz bizonygatni a történteket. A megküldött vizsgálati jegyzőkönyvre észrevételt tettünk, csatoltuk a számlatörténetet, melyből látható, hogy végül is jó helyre került az összeg, a megállapodás tervezetet, mely létrejött volna a Mohácsi Polgármesteri Hivatal (dr. Kovács Mirella) és a Bár Községi Önkormányzat (Lépold Katalin) között. Az elbírálás értesülésem szerint 60 nap, utána még van lehetőség bírósági felülvizsgálatot kérni. A MÁK-al is és a Belügyminisztériummal is próbáltam telefonon keresztül dűlőre jutni, de ezidáig eredménytelenül.

Takács Nagy Ferencné: Annak idején erről nem is tudtunk, hogy a Lépold Katalin ilyen irányú megbeszéléseket folytatott a mohácsi jegyzővel és megállapodás tervezet is készült. Hihetetlen.

Jásper Gábor László: Lépold Katalinnal jelenleg nem tudunk mit kezdeni.

Dr. Benedek Zoltán jegyző: A hivatal köztisztviselőinek kétségtelenül felmerül a mulasztása az utalással kapcsolatban, de ezt az utalást mégiscsak vezető engedélyezte. Én a felelősséget annál a személynél látom, aki tovább és nem visszautaltatta az összeget, mivel a MÁK egyértelműen ezt nem fogadja el, nem azt hogy elutaltunk valahova pénzt, hanem hogy a Mohács-Bár-Homorúd-Sátorhely-Székelyszabar Köznevelési Intézményfenntartó Társulás rossz helyről kapta meg ezt az összeget. Várjuk a fejleményeket, ha van bármi új információ, akkor tájékoztatom a testületet.

Kaczur Sándor: Végülis jó helyen van a pénz, reménykedjünk, hogy végül nem marasztalnak el minket.

dr. Benedek Zoltán: Az akkori vezetőség (jegyző, bári polgármester) felelősségét érzem, mivel a nem megfelelő módon reagálták le ezt a helyzetet, de sajnos egyikőjük sincs már hivatalban és a történtek rekonstruálása elmondások alapján nehézkes. Várjuk meg a fejleményeket.

Tigelmann Csaba: rendben, köszönjük a tájékoztatást.

2. napirendi pont: Egyebek

Jásper Gábor László: Ha már a MÁK felülvizsgálat miatt rendkívüli testületi ülést kellett összehívni, akkor gyorsan beszéljünk meg pár témakört.

Jásper Gábor László: Jelezte nekem Erős Istvánné óvoda vezető, hogy jutalomosztásra van lehetőség az óvodai dolgozók között, melyre a pénzügyi fedezet korábban rendelkezésre állt. Határoznunk kell, hogy a holnapi napon számfejteni tudja Mohács. Az összegek a mohácsi óvódai alkalmazottak jutalmához igazodik. Erős Istvánné: bruttó 219.240 Ft, Kling Tímea: bruttó 195.000 Ft, Szendéné Kuti Ildikó: bruttó 239.794 Ft, Fábik Józsefné: bruttó 195.000 Ft.

Kaczur Sándor: Akkor ezt Mohács intézi?

Jásper Gábor László: Igen.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

82/2019 (XI.28.) Kt. számú határozat a Bári Tagóvoda dolgozóinak jutalmazásáról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a Bári Tagóvoda dolgozói között az alábbi jutalmakat állapítja meg:

Erős Istvánné: bruttó 219.240 Ft

Kling Tímea: bruttó 195.000 Ft

Szendéné Kuti Ildikó: bruttó 239.794 Ft

Fábik Józsefné: bruttó 195.000 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

Jásper Gábor László: A Mohács-Bár-Homorúd-Sátorhely-Székelyszabar Köznevelési Intézményfenntartó Társulás és a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásaiban változtatás szükséges a polgármesterek és egyéb adatok tekintetében, ezért kérik döntésünket, hogy testületi szinten fogadjuk el a változtatásokat. Ezeket most gyorsan papír alapon körbeadom. Nincs mit tenni, ezt el kell fogadni, hogy aktualizálják a hivatalos adatokat.

Takács Nagy Ferencné: Rendben szavazhatunk.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

83/2019 (XI.28.) Kt. számú határozat a Mohács-Bár-Homorúd-Sátorhely-Székelyszabar Köznevelési Intézmény- fenntartó Társulás társulási meg- állapodásának módosításáról:

 1. Bár Képviselő-testülete a Mohács-Bár-Homorúd-Sátorhely-Székelyszabar Köznevelési Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
 1. A társulási megállapodás I. pontjában foglalt a-e) pontjaiban foglalt szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

a) Mohács Város Önkormányzata (7700 Mohács, Széchenyi tér l., képviselő Csorbai Ferenc polgármester),

b) Bár Községi Önkormányzat (7711 Bár, Szabadság utca 62., képviselő Jásper Gábor László polgármester),

c) Homorúd Községi Önkormányzat (7716 Homorúd, Hársfa tér 9., képviselő Éberling Balázs polgármester),

d) Sátorhely Község Önkormányzata (7785 Sátorhely, Várudvar utca 13.,  képviselő Lőrincz Árpád polgármester),

e) Székelyszabar Község Önkormányzat (7737 Székelyszabar, Árpád utca 53.,  képviselő Kemény Balázs polgármester).

 • A társulási megállapodás I.5. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„A társulás lakosságszáma 2019. január 1. napján:

Mohács: 18 756

Bár: 559

Homorúd: 559

Sátorhely: 648.

Székelyszabar: 575”

 • A társulási megállapodás módosítása egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényesek maradnak.
 1. Bár Képviselő-testülete – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – Mohács-Bár-Homorúd-Sátorhely-Székelyszabar Köznevelési Intézményfennatartó Társulás társulási megállapodását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

Határidő: azonnal

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

84/2019 (XI.28.) Kt. számú határozat a a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról

 1. Bár Képviselő-testülete a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
 • A társulási megállapodás bevezető részében foglalt táblázat alábbi pontjai
1.Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (7711 Bár, Szabadság utca 62.) Polgármester: Lépold Katalin
9.Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (7716 Homorúd, Hársfa tér 9.) Polgármester: Teszárik József
10.Ivándárda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (7782 Ivándárda, Kossuth L. utca 22.) Polgármester: Deák József
11.Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (7759 Kisnyárád, Kossuth L. utca 34.) Polgármester: Fledrich Gabriella
13.Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (7759 Lánycsók, Kossuth L. utca 3.) Polgármester: Hadra József
14.Lippó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (7781 Lippó, Kossuth L. utca 84.) Polgármester: Lovas Miklós Pál
17.Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testülete (7700 Mohács, Széchenyi tér 1.) Polgármester: Szekó József
18.Nagynyárád Község Önkormányzata Képviselő-testülete (7784 Nagynyárád, Kossuth L. utca 46.) Polgármester: Mintál Tibor
20.Sárok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (7782 Sárok, Kossuth utca 57.) Polgármester: Uszléber Jánosné
24.Székelyszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete (7737 Székelyszabar, Árpád utca 53.) Polgármester: Pakusza Zoltán
27.Véménd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (7726 Véménd, Tavasz utca 1.) Polgármester: Barta Erzsébet

helyébe az alábbi pontok lépnek:

1.Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (7711 Bár, Szabadság utca 62.) Polgármester: Jásper Gábor László
9.Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (7716 Homorúd, Hársfa tér 9.) Polgármester: Éberling Balázs
10.Ivándárda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (7781 Ivándárda, Kossuth L. utca 22.) Polgármester: Deák József
11.Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (7759 Kisnyárád, Kossuth L. utca 34.) Polgármester: Boros Katalin
13.Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (7759 Lánycsók, Kossuth L. utca 3.) Polgármester: Hadra József János
14.Lippó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (7781 Lippó, Kossuth L. utca 84.) Polgármester: Bácsvánin Rájkó
17.Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testülete (7700 Mohács, Széchenyi tér 1.) Polgármester: Csorbai Ferenc
18.Nagynyárád Község Önkormányzata Képviselő-testülete (7784 Nagynyárád, Kossuth L. utca 46.) Polgármester: Kerekes Norbert
20.Sárok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (7781 Sárok, Kossuth utca 57.) Polgármester: Fischer-Kondricz Zsuzsanna
24.Székelyszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete (7737 Székelyszabar, Árpád utca 53.) Polgármester: Kemény Balázs
27.Véménd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (7726 Véménd, Tavasz utca 1.) Polgármester: Szalonna Zoltán
 • A társulási megállapodás bevezető részébe az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„A törzskönyvi bejegyzés napjától a társulás társult önkormányzatai a megállapodást módosítják, mivel a 2019. évi önkormányzati választás ezt szükségszerűvé teszi.”

 • A társulási megállapodás III. 7. pontjában foglalt táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

„A 2019. évi arányok a következők:

Település Lakosság száma Szavazatszám Szavazati arány
(2019. január 1.)
Bár 559 6 2%
Bezedek 238 3 1%
Dunaszekcső 1892 19 7%
Erdősmárok 94 1 0%
Feked 215 3 1%
Geresdlak 787 8 3%
Görcsönydoboka 386 4 1%
Himesháza 1033 11 4%
Homorúd 559 6 2%
Ivándárda 247 3 1%
Kisnyárád 183 2 1%
Kölked 1063 11 4%
Lánycsók 2529 26 9%
Lippó 510 6 2%
Majs 950 10 4%
Maráza 191 2 1%
Mohács 18756 99 33%
Nagynyárád 702 8 3%
Palotabozsok 866 9 3%
Sárok 125 2 1%
Sátorhely 648 7 2%
Somberek 1466 15 5%
Szebény 355 4 1%
Székelyszabar 575 6 2%
Szűr 265 3 1%
Udvar 136 2 1%
Véménd 1430 15 5%
Összesen: 36760 291 100%
 •  A társulási megállapodás módosítása egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényesek maradnak.
 1. Bár  Képviselő-testülete – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Benedek Zoltán: December 31-ig el kell fogadnunk a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás 2020-as vére vonatkozó belső ellenőrzési tervét. A terv tartalmát most felolvasom. Rendszeresen szokott lenni ilyen ellenőrzés.

Jásper Gábor László: Fogadjuk el, itt nincs mit tenni, ellenőrizzenek minket és kész.

Horváth János: Rendben.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

85/2019 (XI.28.) Kt. számú határozat a Belső Ellenőrzés elfogadásáról:

Bár Község önkormányzat képviselő-testülete megismerte, majd egyhangú döntéssel elfogadni a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás 2020-as vére vonatkozó belső ellenőrzési tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

Jásper Gábor László: Müller Norbert a futókör vonatkozásában bővítést hajtott végre, így a futókör 1.8 méter széles lett. 600.000 ft munkadíjról kell döntenünk, ennyit kér a munkálatokért.

Tigelmann Csaba: Rendben csinálja meg.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

86/2019 (XI.28.) Kt. számú határozat a Müller Norbert díjazásáról:

Bár Község önkormányzat képviselő-testülete Müller Norbertnek 600.000 Ft munkadíjat állapít meg a futókör bővítése vonatkozásában.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

Jásper Gábor László: Az óvoda lépcsőjét le kell burkolni, itt az esős, havas évszak, nekem ott el ne csússzon valaki, mert akkor nagy bajban leszünk. Saját forrásunk terhére csúszásmentesen leburkoljuk és kész. 2m2 lenne az egész, Müller Norbert meg is csinálja, ha beszélünk vele, minimális költség jelentkezik majd, pontos számokat még nem tudok mondani, lehet, hogy lap is van.

Takács Nagy Ferencné: Mindenképp.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

87/2019 (XI.28.) Kt. számú határozat az óvoda lépcsőjének csúszás-mentesítéséről:

Bár Község önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a bári Óvoda lépcsőjét leburkoltatja a csúszásveszély miatt. A felmerült költségeket a 2019. évi költségvetése terhére vállalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

Jásper Gábor László: Alföldi Mihály munkaszerződését is meg kell hosszabbítani, ehhez is kérem a testület jóváhagyását. 2019. december 31-ig szólna neki a szerződése, 4 órásba van foglalkoztatva 97.500 Ft/hó bruttó havi bérért.

Tigelmann Csaba: Hosszabbítsuk meg neki.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

88/2019 (XI.28.) Kt. számú határozat Alföldi Mihály tovább foglalkoztatásáról:

Bár Község önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy Alföldi Mihály munkaszerződését 2019. december 31-ig meghosszabbítja 4 órás munkarendben bruttó havi 97.500 Ft munkabérért.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

Jásper Gábor László: Mihálovics Erika munkaszerződése 2019. december 31-én lejár, javaslom, hogy ne hosszabbítsuk meg, gondok vannak vele, most hirtelen beteg lett, táppénzen van. Előtte év elei csúszókat váltott meg, szabadságon volt, lényegében 1.5 hónapja nincs itt és nem is vette fel velem a kapcsolatot a választások óta.

Takács Nagy Ferencné: Nem javaslom, hogy hosszabbítsunk.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

89/2019 (XI.28.) Kt. számú határozat Mihálovics Erika munkaszerződéséről:

Bár Község önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy Mihálovics Erika 2019. december 31-én lejáró munkaszerződését nem hosszabbítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

Jásper Gábor László: Nagy Mónika alkalmazása korábban is felmerült, takarítónak jó lenne. javaslom, hogy 4 órás munkarendben foglalkoztassuk őt 2019. december 01. napjától 97.500 Ft/hó bruttó havi bérért.

Kaczur Sándor: Támogatom.

Takács Nagy Ferencné: Rendezvények is lesznek, kell valaki, aki takarítja az intézményeket, irodákat.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

90/2019 (XI.28.) Kt. számú határozat Nagy Mónika foglalkoztatásáról:

Bár Község önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy Nagy Mónikát 2019. december 01. napjától 4 órás munkarendben bruttó havi 97.500 Ft munkabérért foglalkoztatja takarítási feladatok elvégzése céljából.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

Jásper Gábor László: Az önkormányzat 3 db mobiltelefont vásárolt a munkahelyi beszélgetések lebonyolítása érdekében. A vásárlás 100.000 Ft feletti összeget jelent, ezért a könyvelés szempontjából szükséges határozatot hozni a kifizethetőség érdekében. Egy darab nekem, egy Óbertné Hirsch Editnek és egy darab Balatoniné Schmidt Renáta részére lett vásárolva.

Takács Nagy Ferencné: legközelebb előtte szólj légy szíves, egyébként pedig rendben.

Tigelmann Csaba: rendben van a céges telefon.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

91/2019 (XI.28.) Kt. számú határozat mobiltelefonok vásárlásáról:

Bár Község önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy 3 db munkahelyi telefon vételárát vállalja át a 2019. évi költségvetése terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

Jásper Gábor László: Tájékoztatom a testületet, hogy a Pankotai és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. és a Bár Községi Önkormányzat között hatályban lévő a Bár, Erzsébet tér 1 szám alatt lévő ingatlanra vonatkozó helyiségbérleti szerződés 2019. december 31. napján lejár. Én nem javaslom, hogy a szerződést meghosszabbítsuk tekintettel a COOP Bolt megnyitására. Magának a helyiségnek a más célú felhasználását a következő költségvetési évben megtárgyaljuk.

Takács Nagy Ferencé: Egyetértek.

Kaczur Sándor: Én is egyetértek, szavazhatunk szerintem.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

92/2019 (XI.28.) Kt. számú határozat a helyiségbérleti szerződésről:

Bár Község önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a Pankotai és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. és a Bár Községi Önkormányzat között hatályban lévő a Bár, Erzsébet tér 1 szám alatt lévő ingatlanra vonatkozó helyiségbérleti szerződést a bérleti idő lejártával nem hosszabbítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést berekesztette.

Kmf.

Jásper Gábor László                                                                  dr. Benedek Zoltán polgármester                                                                                         jegyző