Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2019.

Jegyzőkönyv

Készült a Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 11. napján 17:30 órás kezdettel a Bár, Erzsébet tér 1. szám alatt megtartott közmeghallgatásról.

Jelen vannak:

Jásper Gábor László                          polgármester

Takács Nagy Ferencné                      alpolgármester

Kaczur Sándor                                   képviselő

Tigelmann Csaba                               képviselő

Horváth János                                    képviselő

dr. Benedek Zoltán                            jegyző

A lakosság részéről több személy a mellékelt jelenléti ív alapján.

Jásper Gábor László polgármester köszönti a megjelenteket. A bevezető köszöntőben köszönetet nyilvánít mindazoknak, akik a választásokon megjelentek és kifejezték akaratukat. Kiemeli a polgármester, hogy a választás előtti dolgokról mélyen nem akar foglalkozni, a választók elmondták a véleményüket a szavazás napján.

A választások óta eltelt időben kiemeli, hogy beindult az iskolabusz, mely az előző vezetőség álláspontja szerint lehetetlen terv, valamint mindösszesen 1 hónap leforgása alatt megnyílik a COOP bolt is. A szociális bolt nem lett volna jobb, mivel ott csak alapélelmiszereket árultak volna, ezért a COOP bolt jobban szolgálja a lakosság érdekeit. A kisbolt tulajdonosa bejelentette, hogy nem működteti tovább a boltot, ezért az Önkormányzatnak lépnie kellett. A tervek között szerepel, hogy a Pankotai féle kisbolt helyén egy szolgáltatóház működése lenne a cél, fodrásszal, műkörmössel és esetlegesen szoláriummal. A Pankotai céggel a bérleti szerződés év végén lejár, melyet nem kívánt a testület meghosszabbítani. Ha akar máshol boltot nyitni a faluban, annak részünkről semmi akadálya, de a helyiséggel más terveink vannak.

A polgármester úr beszél a Vöő-ház térkövezéséről és az ottani munkálatokról, a közmunkaprogramban megvalósuló futókörről, mely futógumi helyett homok borítást kap majd a költségek miatt. Beszél az óvodai légkondicionáló berendezés beszerzéséről, valamint a téren található veszélyes gesztenyefa kivágásáról. Kiemeli, hogy a Trubadúr ház renoválásban segítséget fog nyújtani az önkormányzat, hiszen a falukép érdekében ez elengedhetetlenül szükséges. Említést tesz a „Mátyás gödör” bebetonozásáról.

Kiemeli, hogy Mihálovics Erika faluház vezető hosszabb ideig távol volt, illetve felmondott, az ő helyettesítésére Balatoniné Schmidt Renáta lett megbízva, aki példás szorgalommal vetette bele magát a munkába, külön köszönet a programok és a rendezvények lebonyolítása miatt.

Polgármester úr megjegyzi, hogy a hivatali telefonvásárlások miatt kellemetlen hangvételű vízhangokkal szembesült, majd megjegyzi, hogy egy telefon ára valóban 100.000 Ft felett van arra amire neki szüksége van, illetve ezt az előző vezetés is megengedte magának.

A buszmegálló áthelyezése folyamatban van, a prioritások között elől szerepel, ha lesz felszabadult munkaerő, akkor rövid időn belül megoldódik a helyzet. Az 56-os főközlekedési utat érintő vízelvezetési probléma nagyobb falat, mint amit az önkormányzat le tudna nyelni, az önkormányzatnak nincs hatásköre főközlekedési utat felbontani, ott vízelvezető árkot építeni az út alatt. Ezzel kapcsolatban a megfelelő szervek meg lesznek keresve.

A további beszámoló során szó esik az Erzsébet tér megújulásának tervéről, az ottani tereprendezésről, vízelvezetésről, villamossági kivitelezésről és a játszótér áthelyezéséről.

Lépold Katalin volt polgármester asszony a polgármesteri beszámolóhoz több alkalommal hozzá kíván szólni, mellyel kapcsolatban tájékoztatva lett, hogy a beszámolót követően felteheti a kérdéseit.

A polgármester beszél az Oportó utca és a Mátyás utca útburkolatának helyzetéről és a vízelvezetési gondokról, fontosnak tarja, hogy a jövőben ez a probléma felújítási munkálatok segítségével megoldódjon. Kiemeli, hogy a bolt és a kocsma épületének megvétele fontos lenne, mert akkor az önkormányzat további ingatlanokkal gyarapodna, így több lehetőség lenne a jövőben. A volt paplakot egy alkotótáborként képzeli el, akár táborozási lehetőséggel, ezügyben folytatják az egyeztetéseket László atyával. A Vöő-ház egy kulturális centrumként is funkcionálhatna a jövőben.

A további beszámolóban kifejti a polgármester, hogy az anyagi lehetőségek és a pályázatok függvénye, hogy mit tud megvalósítani az önkormányzat.

Ismét kiemeli Balatoniné Schmidt Renátát, aki álláspontja szerint kovácsolja a közösséget, mely nagyon fontos a számára. Tervek szerint a nyugdíjas klub a könyvtárba költözne, de több tervet nem kíván említeni, mivel álláspontja szerint ez is épp elég egyenlőre.

Végezetül megjegyzi, hogy a volt polgármestertől mást várt, hiszen a szüreti fesztiválon is, mint egy kampányszövegként elmondta, hogy bárki is legyen a polgármester ő támogatni fogja. Ennek ellenére támadólag lép fel az új testülettel szemben és az átadás-átvételen sem működött együtt maximálisan.

A polgármester úr a fentieket követően átadja a szót Lépold Katalin volt polgármester asszonynak, mivel több alkalommal a szavába akart vágni a beszámoló közben.

Lépold Katalin elmondja, hogy az átadás átvétel megtörtént, aláírt mindent. A közmunkaprogram a vállalt feladat kivitelezésére szolgál. A település fenntartására csak az én utasításom szerint dolgoztak, tavasztól őszig, ez a közmunkaprogramba nem szerepelhet. Ő a munkálatokat magának tervezte be, mert azt hitte, hogy ő marad hivatalban. Beszél a muslinca téri buszmegálló áthelyezésről, mely egy hatósági határozat alapján azonnal meg kellett volna tenni az életveszély miatt. Továbbá a konyhával szemben lévő szelektív hulladékgyűjtő konténernél a hidat ki kell szélesíteni, mert nem tud a szolgáltató rátolatni és nem viszik el a szemetet. Ezen felül a muslinca térrel szemben lévő utca, mely új aszfaltot kapott, ott nincs megoldva az út széle, illetve a vízelvezetés, ezt az önkormányzatnak kell megtennie, mert a pályázat ezt a munkálatot nem tartalmazza.

Dr. Benedek Zoltán jegyző elmondja, hogy határozat, szakértői vélemény, pontos áthelyezési határidő, életveszély nincs megállapítva, egy jegyzőkönyv készült a helyzetről, mely több év alatt alakult ki. Az áthelyezés folyamatba van, a papírmunka elhúzódott a tulajdonosi hozzájárulások miatt.

Tigelmann Csaba hozzászól, hogy a szolgáltató márpedig rá tud állni a szemétszállító, mert szemtanúja volt, illetve legyen ez az ő problémájuk, küldjenek olyan autót illetve sofőrt segítő személyt, akivel ezt a tolatást meg tudják oldani.

A fentieket követően hangos szóváltás alakul ki a jelenlegi és volt polgármester között, mivel Lépold Katalin az elhangzott polgármesteri beszámoló több témakörével nem ért egyet. A pontosan elhangzó szavakat percekig nem lehetséges jegyzőkönyvezni.

A szóváltás hatására a hallgatóság 3 tagja feláll és elhagyja a helyiséget.

A hallgatóság tagjai nem jutnak szóhoz, kizárólag Lépold Katalin intéz kérdéseket a testület irányába.

Miután a vitatkozás elcsendesül, dr Benedek Zoltán és Tigelmann Csaba felállnak és bemutatkoznak. Dr. Benedek Zoltán elmondja, hogy bátran kereshetik a problémákkal a lakosok, elmondja, hogy mely napokon lehet őt személyesen felkeresni a hivatalban és azt is, hogy üzenetet is lehet hagyni számára. Tigelmann Csaba elmondja, hogy a rendezvényeken ő fogja megoldani a hangosítási feladatokat, ezt a feladatot magára vállalja. Az új weblap elkészítése is folyamatban van, mivel ahhoz jelenleg nem férünk hozzá, mert Mihálovics Erika volt faluház vezető kezelte. Az új weblap friss tartalommal lesz feltöltve, minden lényeges információ meg lesz osztva, a testületi jegyzőkönyvek, fontosabb tájékoztatók, minden egyéb.

Lépold Katalin közbeszól, kérdése, hogy ingyenesen vagy számla ellenében végzi majd a tevékenységet. Tigelmann Csaba elmondja, hogy számla ellenében, melyet majd bárki megtekinthet.

Jásper Gábor László elmondja, hogy Dunaszekcsővel jó kapcsolat kezd kialakulni, elmondja, hogy Faller János polgármester úr nem fog kárt okozni a településnek, tervek között szerepelnek a közös rendezvények, esetlegesen fesztiválok megtartása. Kiemeli a polgármester úr, hogy a Dunaszekcsői Hivatalban mindenki szívesen fogadja őt, és sok mindent köszönhet a település Dunaszekcsőnek. Kiemeli, hogy neki van még mit tanulnia, mely szerinte nem szégyen.

Lépold Katalin ismét felszólal, azt állítja, hogy „Faller Jani 4 millió kárt csinált Bárnak”.

Jásper Gábor László és Tigelmann Csaba megjegyzi, hogy ne állítson valótlan dolgokat és ezt a vagdalózást fejezze be. Lépold Katalin kijelentésére ismét feláll két személy és elhagyja a termet.

A fentieket követően kérdés érkezik a hallgatóság felől a polgármester úr felé a közös fesztiválokkal kapcsolatban. Itt megemlíti a polgármester, hogy a hagyományok ápolása fontos közösségi érdek, a jó ötleteket meg kell hallgatni és alkalmazni kell. Lehetséges olyan egyesületet működtetni, mint például Dunaszekcsőn a fúvós, de lehet lazább is. A kérdező személy megköszöni a választ.

Egy másik hallgató azt vetette föl, hogy a Mohács felöli, falu elején lévő árkok tisztítását mikorra ütemezzük, mert folyamatosan oda hordják a szemetet, amit ő évekig a férjével takarított el. A polgármester úr válasza: természetesen ezt a problémát törekszünk megszüntetni a szelektív hulladékgyűjtő kialakításával a szőlőhegyen.

Balatoniné Schmidt Renáta elmondja, hogy amióta ő van megbízva a könyvtári és faluházi feladatokkal, azóta többen járnak a könyvtárba, elmondja, hogy tervek között szerepel a rendezvények számának növelése és egy esetleges baba-mama program, ringatóval és egyéb kisgyermekes lehetőséggel.

Kaczur Sándor képviselő hozzászól: „az a szekér halad előre, amelyet együtt tolunk, legyen összefogás, dolgozzunk együtt a faluért.”

Dr. Benedek Zoltán átveszi a szót, tájékoztatást ad a veszélyeztetés kutyával nevezetű szabálysértési tényállásról és az eljárási rendről, kéri a hallgatóságot, hogy a kutyák zárva tartását mindenki oldja meg, mivel több bejelentés és kérdés van mostanában ebben a témakörben.

Végezetül a polgármester úr megkérdezi a hallgatóságot, hogy másnak van-e kérdése, javaslata. A kérdésre további hozzászóló nem jelentkezik.

A fentieket követően a polgármester megköszöni a megjelenés, majd a közmeghallgatást befejezettnek tekinti.

Kmf.

Jásper Gábor László   – Polgármester                                          

  dr. Benedek Zoltán – jegyző